สิทธิผู้ใช้

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เลือกผู้ใช้  
ดูกลุ่มผู้ใช้กำลังดูสิทธิผู้ใช้ของผู้ใช้ MrTheBank (คุย | ส่วนร่วม)

สมาชิกของ: ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง, ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ, ผู้ดูแลประวัติ, ผู้ดูแลระบบ

สมาชิกโดยปริยายของ: ผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ

ปูมสิทธิผู้ใช้

  • 04:23, 20 กรกฎาคม 2563 MrTheBank คุย ส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ MrTheBank จาก ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง และ ผู้ดูแลระบบ เป็น ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง, ผู้ดูแลระบบ, ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ และ ผู้ดูแลประวัติ