Japanese Winter Sniper and Japanese Style Spy

จาก Maxnus Network
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Japanese Style Spy (JSS)

ตัวอย่างภาพบอส
"The next day is always better, trust me"

ผู้สร้าง
Neko,Shitcake,Reverse,Zell
จำนวนพลังชีวิต
2
ความยาก
Normal
เพลงประจำบอส
อย่าลืมลิขสิทธิ์


ประวัติการสร้าง Boss Japanese Style Spy


Boss ตัวนี้เป็น Boss oc ขอคุณ Neko ซึ่งมี loadout ดังนี้ 1.Legendary lid 2.Doublecross-Comm 3.Dead of Night ทุกชุดถูก Paint เป็นสีชมพูอ่อนหมด จำนวนการสร้าง แล้วการทำใหม่มีจำนวนดังนี้

 • ครั้งที่ 1 โดย Pu Shitcake
  • เป็นครั้งแรกที่ JSS oc ถูกทำขึ้นซึ่งมีสามารถเหมือน ตัวปัจจุบันนี้ เพียงแต่เสียงเป็นเสียงที่ถูกทำมาเองโดย Neko ตัว Model นั้นยังไม่มีการลงสีให้ชุดแต่อย่างใด
  • Video Gameplay By Neko
 • ครั้งที่ 2 โดย Reveres Sniper
  • มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ คือการใช่เสียง Normal spy และเปลี่ยนเพลงใหม่มา 3 เพลง
 • ครั้งที่ 3 โดย Neko
  • ได้ทำการ Update model ตอน lostlife และเพิ่มเพลง
  • Video Gameplay By Neko
 • ครั้งที่ 4,5 โดย Neko
  • 4.ใช้ Ver ของ reverse แค่เปลี่ยน model แล้วลงสีอย่างถูกต้อง
  • 5.Model ครั้งที่ 5 เป็น Model Rig โดยหา model หน้ากากมาติด และยังเป็น ver ล่าสุดใน Server Maxnus และเพลงมา 2 เพลง


ความสามารถของ Japanese Style Spy


 • SUPER JUMP : กระโดดสูง ใช้โดยการกดตัว "R" หรือ ปุ่ม Reload ค้างจากนั้นเงยหน้าขึ้นแล้วปล่อย
 • WEIGH DOWN : ลงพื้นรวดเร็ว ใช้โดยการกด CRTL ค้างจากนั้นก้มหน้าลง
 • RAGE : อัลติเมตหรือ Rage ใช้ได้จากการกดปุ่ม E โดยต้องมี RAGE เต็ม 100% ก่อนถึงใช้ได้
  • Stun : เป็นการทำให้ศัตรูนั้นถูก Stun ทั่วแมพ
  • Gain Weapon : ได้รับปืน ambassador กระสุน 4 นัด
  • Buff MiniCrit : ได้รับ Buff MiniCrit เป็นเวลา 10 วินาที
  • Point Teleport : ได้รับ 3 Points teleport ในการวาร์ป โดยการมองจุดที่จะวาร์ปไป แล้วกดคลิ๊กที่เมาส์ 3 หรือกดลูกกลิ้งของเมาส์ เพื่อเป็นการวาร์ปไป


ความสามารถพิเศษหลังเสียชีวิตไป 1 ชีวิตขอ Japanese Style Spy


 • Vaccinator : เป็น Buff กัน 3 สถานะ
  • 1.กันดาเมจกระสุน
  • 2.กันดาเมจระเบิด
  • 3.กันดาเมจไฟ
 • Dark Fog : เป็นหมอกดำที่ไม่มืดมากจนเกินไป
Japanese Winter Sniper (JWS)

ตัวอย่างภาพบอส
"Fight to win"

ผู้สร้าง
Neko,Zell
จำนวนพลังชีวิต
2
ความยาก
HARD
เพลงประจำบอส
อย่าลืมลิขสิทธิ์


ความสามารถของ Japanese Witner Sniper


 • Give Revive maker to Red team : สามารถทำให้ team แดงชุบกันได้
 • SUPER JUMP : กระโดดสูง ใช้โดยการคลิ๊กเมาส์ขวาค้างจากนั้นเงยหน้าขึ้นแล้วปล่อย
 • WEIGH DOWN : ลงพื้นรวดเร็ว ใช้โดยการกด CRTL ค้างจากนั้นก้มหน้าลง
 • RAGE : อัลติเมตหรือ Rage ใช้ได้จากการกดปุ่ม E โดยต้องมี RAGE เต็ม 100% ก่อนถึงใช้ได้
  • Stun : เป็นการทำให้ศัตรูนั้นถูก Stun ทั่วแมพ
  • Buff Crits : ได้รับ Buff Crits เป็นเวลา 6 วินาที
  • Freeze Enemies : เป็นความสามารถที่แช่แข็งศัรตูไม่ให้เคลี่ยนที่ไปไหนได้ เป็นเวลา 7 วินาที
  • White Fog : ทำให้เกิดหมอกขาวหนาเป็นเวลา 10 วินาที
  • Outline : ทำให้เห็นศัรตูอยู่รอบๆ
  • Stealth Model : ทำให้ไม่เห็นตัว Boss


ความสามารถพิเศษหลังเสียชีวิตไป 1 ชีวิตขอ Japanese Winter Sniper


 • Gain Weapon : ได้รับ Festive Huntsman มาใช้ตลอด round ที่ lostlife
 • Sommon Friend : เรีนก Jss ออกมาช่วย
 • Uber : ได้รับ Uber 5 วินาที


เพลงที่ใช้


เพลงประกอบของ Japanese Style Spy

เพลงประกอบของ Japanese Winter Sniper

เพลงประกอบ DUO Japanese Style Spy and Japanese Winter Sniper

เพลงประกอบร่วมกัน


เทคนิคการเล่น


 • สำหรับการเล่น Jss ส่วนใหญ่เน้นไปทางแนว stealth โดยการล่องหนแล้วใช้ SUPER JUMP แล้วปลดนาฬิกาเมื่อลงถึงพื้นก็จัดการไปที่ละตัว ฆ่าแล้วหายตัวหนี
 • สำหรับการเล่น Jws ควรจะเล็ง medic เป็นสิ่งแรก เพราะเป็นหัวใจสำคัญของ team จงต้องรีบจัดการก่อน โดยใช้ Rage ในการหาตัวแล้วจัดการ ไปซะส่วนใหญ่
 • ส่วนเทคนิค DUO : Jws จะเป็นตัวล่อเป้า Jss จะฆ่าแบบ Stealth และการกด rage ของ jws จะทำให้ ทีมแดงหายไปหลายคนได้


เกร็ดความรู้


 • หน้ากากที่ติดที่ Model ทั้ง 2 เป็น หน้ากากจากตัวละครใน Azur lane ชื่อเรือว่า IJN Kaga
 • Model ทั้ง 2 ตัวเป็น model ที่ผ่านการ Rig (คือการที่นำ Model smd มาติดกันโดยใช้ Blender)

วิดีโอ